İlave ve İmar Revizyonu

 

                            T.C.     

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                   Yazı işleri Müdürlüğü

 

 

 

SAYI  : M.02.3.GÖL.0.0-010-301                                                 21/11/2012

 

KONU  :İlave ve İmar revizyonu                                                                                   

İLAN BÜROSUNA

 

 

 

Aşağıdaki ilan metninin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince 30 gün süreyle ilan ve askısının yapılması hususunda gereğini;

            Rica ederim.

 

 İ L A N

 

                                                          

Belediyemiz tarafından ;  İlçemiz İmar Planı dışında kalan ve mevcut plan içerisinde yer alan yaklaşık 872,91 Hektarlık alan için hazırlatılan 50 adet 1/1000 paftadan ve 9 adet 1/5000 lik paftadan oluşan ilave ve Revizyon imar planı;  Belediye Meclisimizin 21 /11/2012 tarih ve 2012/11 sayılı kararıyla  onaylanmıştır.

 

İlçemizin; mevcutta yer alan 723,49 hektarlık imar planı ilçemizin artan nüfusu ve gelişmesi sebebi ile artık yetersiz hale gelmiş olup ilave ve revize edilmesine gerek duymuştur. Bu sebepten ötürü belediyemiz iller bankası kontrollüğünde ilave imar planı ve revizsonu yapılan ilave ve revizyon imar planı ile 723,49 ha. Alan kurum görüşleri alanarak ve kurum görüşleri doğrultusunda 872,91 ha olarak arttırılmış ve ilçenin ihtiyacı olan yeni imar alanları ve kullanımım nitelikleri belirlenmiştir.

Bu nedenle hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon imar planlarının tasdiki 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereğince (pafta, rapor ve notları) belediye hizmet binası koridorundaki panoya, belediye meclis salonunda eş zamanlı olarak ilanı 21/11/2012-21/12/2012 tarihleri arası 1 AYLIK  bir zaman için ilan yapılması ve görülmesi için asılmıştır.

 

                                           Hak sahiplerine ilanen duyurulur.

 

 

 

                                                                                                          Yusuf ÖZDEMİR

                                                                                                          Belediye Başkanı