YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI

 Gölbaşı’nda Turan Özdemir Caddesinde atıl durumda bulunan Şeker Pancarı Şefliğinin yerine yeni ve modern bir belediye hizmet binasının yapımı için çalışmalar ve devam etmektedir.