Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi 2.Etap Projesi

Gölbaşı Gölü Çevre Düzenleme Projesi ile ilçemizde yer alan doğal varlıklarımızdan Gölbaşı Göllerinin turizme kazandırılması amaçlanmaktadır. Gölbaşı Gölümüzün çevresinin düzenleyerek peyzaj çalışması yapmak, çalışmalar neticesinde Göl turizmi bilinci oluşturularak, bölgemizde alternatif turizm çeşitliliği sağlanarak Gölbaşı Gölümüzün tanıtılması sağlanacaktır.

Bu projemizle; Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, kültürel, ekonomik ve turizm açısından önemli bir potansiyele sahip göllerimizin daha iyi korunması ve daha verimli kullanılması da sağlanmış olacaktır.